Vad händer när vi håller avstånd?

Hur ser våra resmönster ut i dessa tider, vilka transportsätt använder vi oss utav och hur påverkar den sociala distanseringen fotgängarflöden i städerna? Urbanistas nederländska samarbetspartners och delägare Goudappel Coffeng har vid flera tillfällen blivit omnämnda i artiklar gällande den rådande situationen med Covid-19. Här följer en kort sammanfattning av några artiklar som finns att läsa i sin helhet via länkarna. Fotgängarflöden på shoppinggator minskar med ca 80–85% när vi håller avstånd till varandra Shoppinggatorna i Nederländerna kan bara rymma cirka 15–20 % av sin normala besökskapacitet under Covid-19-krisen. Detta med tanke på att vi behöver hålla minst 1,5 meters avstånd från varandra. Goudappel Coffeng har skapat en simuleringsmodell över fotgängarflöden som visar att kapaciteten sjunker med 80–85%. Simuleringen bygger på att människor rör sig i två riktningar och håller sig till ett rekommenderat avstånd om 1,5 meter från varandra, säger experten Lieuwe Krol. – Det är klart att man också måste ta hänsyn till att man rör sig i flera riktningar, människor som står stilla eller går in i eller ut ur i butiker och då ser man att den tillgängliga kapaciteten sjunker ytterligare, säger Krol. I praktiken finns det självklart fler element att ta hänsyn till och det svåra blir att hantera flöden av människor, inte bara på gågator utan tex vid byggnader, hotell, restauranger, teatrar etc. Analysen tar heller inte hänsyn till att tex familjemedlemmar går närmre varandra och detta skulle ge en ökad kapacitet samt att tex köbildning får en negativ påverkan på kapaciteten. Analysen baseras enbart på rekommendationen 1,5 meters avstånd mellan individer. Om du önskar läsa artikeln i sin helhet finns den här: https://www.linkedin.com/posts/goudappel-coffeng_mobiliteit-loopstromen-vitaliteit-activity-6657970135799783424-TiOV/ Bilarna har stått parkerade men nu ökar gradvis användningen igen Söndagen den 22 mars uppmanade Nederländernas regering alla att stanna hemma, det var historiskt låg bilanvändning denna dag och den har inte varit så låg sedan bilfria söndagar 1973. Sedan restriktionerna infördes spenderar holländarna mer tid till fots än i bilen på söndagar. De senaste veckorna har dock bilanvändningen ökat, detta kan bero på att de som måste ta sig till sina arbeten hellre tar bilen än åker kollektivt. Det går att se att biltrafiken kraftigt har minskat och morgon- och kvällsrusningen har praktiskt taget försvunnit. Användningen utav kollektivtrafiken har minskat och i vissa städer väljer de att minska antalet tåg och bussar för att det inte finns behov utav dem. Detta är följder av att många företag i Nederländerna uppmanar sina anställda till att arbeta hemifrån och att skolorna är stängda. I Nederländerna finns det en referensgrupp, det är en frivillig grupp med 5 000 människor vars rörelsemönster övervakas genom en app. Utifrån den kan forskarna se hur de väljer att transportera sig och hur mycket tid per dag de lägger på att transportera sig till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. Genom den här gruppen går det att se att fler väljer att gå och cykla istället för att ta bilen i dessa tider. Forskaren Marco de Baat från Goudappel Coffeng säger att helgen den 28–29 mars var det en lågpunkt i bilanvändningen, det gick tydligt att se på de nederländska motorvägarna. Även om det fortfarande är låg bilandvändning går det att se en ökning. Detta kan bero på att många upplever att den värsta krisen är över. Fler människor syns ute på gatorna och Nederländerna kommer så småningom att börja öppna upp igen. Direktören för COT-institutet för säkerhet och krishantering, vård och säkerhet ser en minskad försiktighet bland holländare, nu när färre insjuknar i Covid-19. Den största paniken är borta bland medborgarna, konstaterar han. Om du önskar läsa artiklarna i sin helhet finns de här: https://nos.nl/artikel/2329776-we-laten-de-auto-massaal-staan-maar-hoelang-nog.html https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6647504827213463552/ https://nos.nl/artikel/2331140-nu-de-grootste-coronapaniek-weg-is-neemt-ook-de-saamhorigheid-af.html https://www.linkedin.com/posts/marcodebaat_verkeer-thuis-corona-activity-6649970238119120896–Oc9/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *