Om oss

Vi på Urbanista Stad utgår från människan i stadsutvecklingen. Det är invånarna som med sina olika levnadssätt, infallsvinklar och idéer skapar staden. Därför ligger det mänskliga perspektivet till grund för vårt arbete där vi förenar våra affärsområden.

Vi tror på genomtänkta miljöer, en attraktiv kollektivtrafik, goda förutsättningar för fotgängare och cyklister tillsammans i en smart och hållbar stad. Storskaliga permanenta lösningar för infrastruktur samsas med småskaliga, flexibla transportsätt.

Ofta arbetar vi i tidiga skeden av stora stadsutvecklingsprojekt men vi har också erfarenhet av genomförandefasen av projekt. Stadsutveckling kräver god samverkan, där aktörerna tillsammans bidrar med de olikformade delarna i ett komplext pussel. Vi känner våra kunder väl och vi förstår olika intressenters perspektiv och drivkrafter att delta i processen.

Att arbeta på Urbanista Stad är inspirerande, vi arbetar i spännande projekt och är med där det händer. Vi hittar på mycket roligt tillsammans med kollegorna. Jag tycker om att springa och vi på Urbanista Stad brukar delta i stafettvarvet tillsammans, alla tycker om att tävla.

Maja Sjöstedt / Konsult inom stadsutveckling och mobilitet

Goudappel

Urbanista Stad AB är delägt av det nederländska konsultföretaget Goudappel som är marknadsledande i Nederländerna. Denna ställning upprätthåller de genom att kontinuerligt och strukturerat arbeta med innovation, kompetenshöjning, utveckling av nya tjänster och via internationella samarbeten.

Det kontinuerliga kunskapsutbytet mellan våra företag gynnar våra kunder och medarbetare samt hjälper oss ömsesidigt att ligga i framkant för att utveckla hållbara städer. Goudappel beskriver sitt uppdrag på följande sätt:

Goudappel deläger också flera andra europeiska bolag som arbetar med olika aspekter av hållbar mobilitet. På så vis är Urbanista en del av ett unikt nätverk av expertis inom mobilitetsområdet.