Mobilitet

Med tillgänglighet som förbättrar!

Urbanista Stad erbjuder tjänster inom mobilitet från de stora penseldragen och stora projekt, till de mindre sammanhangen. På uppdrag av offentliga kunder, regioner och bolag inom fastighetsbranschen och mobilitet verkar vi i såväl planerings- som i genomförandeskedet av projekt. Vi vill skapa lösningar som gör det enkelt för människor att trivas och må bra. Genom att verka för smarta och innovativa mobilitetslösningar bidrar vi till ett hållbart och fungerande vardagsliv. Vi söker och testar ny kunskap inom mobilitetsområdet, både genom projekt på uppdrag av kunder, genom vårt nederländska kontaktnät och med interna projekt. Urbanista Stad erbjuder kompetens kring elektrisk mobilitet och har stor kunskap inom området.

Ett urval av tjänster vi erbjuder:

  • Omvärldsanalyser inom mobilitet
  • Mobilitets- och parkeringsutredningar, inklusive ersättningsutredningar
  • Trafikalstringar i exploateringsprojekt
  • Analyser av platser och stråk
  • Genomförande av mobilitetsavtal
  • Strategier för olika typer av elektrisk mobilitet

Vi vill skapa urban livskvalitet genom smarta insatser.