Planering & Fastighetsutveckling

Med idéer som ger rätt förutsättningar!

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. Urbanista Stad erbjuder tjänster inom planering och fastighetsutveckling. Vår kompetens sträcker sig genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande.

Vårt mål är att planera för levande och hållbara städer och vi värnar om helheten. I våra projekt fokuserar vi på kvalitet och genomförbarhet. Vi bidrar till en stad i rörelse och ser att samverkan och förståelse är en framgångsfaktor för att kunna genomföra projekten.

Våra kunder är både privata och kommunala och vi arbetar nära våra beställare som handläggare och projektledare.

Ett urval av tjänster vi erbjuder:

  • Förstudier
  • Planbesked
  • Detaljplaner inkl exploatörsdrivna
  • Strategisk planering
  • Risk- och intressentanalyser
  • Exploateringskalkyler

Genom rätt kompetens bidrar vi till att skapa moderna och hållbara städer med genomtänkt funktionalitet, tillsammans.