Centralenområdet norr om Nordstan

Vid Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen ligger planområdet som ska utvecklas med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken. Catharina Migell har i detta projekt rollen som plansamordnare på uppdrag av trafikkontoret. Just nu är detaljplanen ute på samråd fram till och med den 31 mars 2020. Ta gärna del av handlingarna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *