Utbildning om AI

Vi samlades på kontoret i januari för att höja vår kompetens inom AI. Intressant genomgång av olika text- och bildverktyg som vi ser kan vara väldigt användbara i vårt dagliga arbete. Bilden visar en AI-genererad bild av oss som deltog. Kanske behöver vi träna lite mer på att ge AI specifika instruktioner så att bilden blir mer lik verkligheten?