Urbanista pratar stadsutveckling med Kungen

Urbanista har under cirka fyra år haft nöjet att arbeta i projekt Hisingsbron på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Vi har flera roller i projektet – bland annat inom programledning, arbete med juridiska avtal och mobilitet. Den 5 september 2021 invigdes bron under högtidliga former av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Innan det officiella programmet, med tal och festliga uppträdanden på bron, hölls ett seminarium om bron med ett fåtal inbjudna gäster. Klara Jonsson, Urbanistas VD som i sin konsultroll är biträdande projektchef för Hisingsbron, berättade vid seminariet om Göteborgs stadsutveckling med fokus på brons roll i den framtida staden. Det blev en intressant dialog kring hur olika intressen har jämkats i planeringen och genomförandet av bron. Det hölls även en lunch efter seminariet där Klara tillsammans med representanter från Göteborgs Stad delade bord med Kungen och fick ytterligare möjlighet att diskutera samhällsutvecklingen. Övre fotot visar seminariet under Klaras presentation med Kungen längst till höger i bild. Undre fotot visar representanter från Trafikkontoret, Göteborgs stad som deltog vid seminariet: Christer Niland, Chef stora projekt; Kristina Lindfors, Trafikdirektör; Klara Jonsson, Biträdande projektchef och Mikael Nummedal, Projektchef.