Stormöte om näringslivets förutsättningar

På inbjudan av Västsvenska handelskammaren och Business Region Göteborg deltog Klara Jonsson från Urbanista på stormötet om näringslivsstrategiska programmet i Göteborg. Ett mycket välorganiserat forum där offentlig och privat sektor, akademi och politiker möttes för att diskutera förutsättningarna för näringslivet i regionen. Mycket intressanta diskussioner på temat infrastruktur vid bordet tillsammans med representanter från Keolis, Göteborg Energi, Swedavia och LO.