Seminarium om hållbara transporter

Vår VD Klara Jonsson modererade i juni ett seminarium på temat framtidens hållbara transporter på uppdrag av Exloateringsförvaltningen i Göteborg. Seminariet var en del i ett digert program i Göteborg för att fira att staden fyllde 400 år. Kontexten kring seminariet beskrevs i inbjudan på följande vis: ”Seminariet är en del av utställningen Tekniken som driver framtidens stad. På utställningen kan du se, testa och få veta mer om de fordon, den teknik och de lösningar som hjälper till att driva och bygga framtidens hållbara stad. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt, transporter av gods och människor, mikromobilitet och gatuunderhåll testar vi i Göteborg hur eldrivna fordon och maskiner kan fungera. Elektrifiering och smarta, effektiva uppkopplade lösningar är centrala delar i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål – samtidigt som det ger en renare, tystare och mer hälsosam stadsmiljö för invånarna.” En fantastiskt gäng på scen med talare och panelmedlemmar från bland annat Göteborgs Stad, Lindholmen Science Park, Volvo, NCC, Ericsson, Västtrafik, DHL, Volvo Energi Nät, Chalmers, Voi och Ryde.