(Snabb)laddinfrastruktur för elektrifierad mobilitet

Analytics

Uppdragsgivare
NAL West Region: De fyra största städerna i Nederländerna (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) och fem län (Flevoland, Norra Holland, Södra Holland, Utrecht, Zeeland)

Uppdragstyp
Projektledare och analytiker

Den elektrifierade mobiliteten ökar och eldrivna bilar, leveransfordon, taxi och lastbilar blir allt vanligare. Alla dessa fordon måste laddas med antingen snabbladdare, depåladdare, korttidsparkeringsladdare eller allmänna laddstationer. Vilken typ av laddare efterfrågas, hur många laddare behövs, var ska de monteras och när ska de installeras? Detta är frågor Urbanista Analytics tillsammans med konsultbolaget Over Morgen och District har besvarat i detta uppdrag.

På uppdrag av NAL West-regionen, som består av 5 holländska provinser (inklusive de fyra största städerna) har Urbanista Analytics tagit fram en modell som förutser olika målgruppers laddningsbehov. Modellen visar efterfrågan från de olika målgrupperna, privata fordon, taxi, delade fordon och logistik. Den ger en årlig prognos för vilken nivå av laddinfrastruktur som krävs för de olika regionerna och vilken typ av laddinfrastruktur som behövs. Modellen visar också hur elnätet förväntas att påverkas till följd av detta.

Totalt genererades mer än 3,5 miljoner datapunkter för mer än 5 500 holländska stadsdelar. Detta resulterade i att kommuner och regioner kunde ta fram sina laddinfrastrukturstrategier utifrån tillförlitliga prognoser. Det gav dem också kunskap om vilken effekt som skulle krävas på elnätet och möjliggjorde för nätoperatörerna att göra de investeringar som krävs i förväg.