Om oss

Om Urbanista

Vår affärsidé

Vi på Urbanista Stad utgår från människan i stadsutvecklingen. Det är invånarna som med sina olika levnadssätt, infallsvinklar och idéer skapar staden. Därför ska det mänskliga perspektivet ligga till grund för planeringen.

Vi tror på genomtänkta miljöer, en attraktiv kollektivtrafik, goda förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister; en smart och hållbar stad. Storskaliga permanenta lösningar för infrastruktur, där också bilen får plats, samsas med småskaliga, flexibla transportsätt.

Ofta arbetar vi i tidiga skeden av stora stadsutvecklingsprojekt men vi har också erfarenhet av genomförandefasen av projekt. Stadsutveckling kräver god samverkan, där aktörerna tillsammans bidrar med de olikformade delarna i ett komplext pussel. Vi känner våra kunder väl, och vi förstår olika intressenters perspektiv och drivkrafter att delta i processen.

Delägare

Urbanista Stad AB är delägt av det holländska konsultföretaget Goudappel Groep som utgörs av ett antal företag där de mest kända varumärkena inom Goudappel Groep är Goudappel Coffeng, och är det ledande företaget inom mobilitetsteknik i Nederländerna och DAT.Mobility som levererar IT-tjänster inom mobilitetsområdet. Företaget har funnits i över 50 år i Nederländerna och har idag av över 220 anställda i Deventer, Amsterdam, Haag, Eindhoven och Leeuwarden.

https://www.goudappel.eu/

Våra tjänster

Helhetssyn, ett mänskligt perspektiv och förståelse för vikten av samverkan i stadsutvecklingsprocessen är grundstenarna i det arbete vi utför. Våra nyckelkompetenser beskriver vi nedan men vi söker också likasinnade samarbetspartners där det behövs.

Mobilitet

Våra tjänster inom mobilitet rör sig från de stora penseldragen – att ta fram regionala strategier eller stadsövergripande trafiknätsanalyser – till de mindre sammanhangen; utredning och analys av möjliga utformningslösningar på en specifik plats.

Planering

Vi erbjuder tjänster inom tidiga skeden av stadsutveckling och planering, såsom målbildsarbete, inom ramen för planprogram eller visionsarbete. Ofta arbetar vi också i detaljplaneprocessen, exempelvis som handläggare eller plansamordnare för stadens stadsbyggnads- eller trafikförvaltningar.

Processledning

Vi erbjuder processledningstjänster som hjälper samverkande aktörer att förstå varandra, hitta gemensamma målbilder och arbeta strukturerat. På så vis identifierar vi tillsammans vilka parametrar som är ”rätt” utifrån varje projekts unika förutsättningar.

Projektstyrning

Vi gillar struktur och ordning och reda. Som projektledare kan vi strukturera, planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt med förståelse för vikten av god kommunikation, resursplanering och rätt kvalitet .