Goudappel Groep köper in sig i Urbanista

Det holländska företaget Goudappel Groep har tagit över en minoritetsandel (30 %) av Urbanista Stad AB. Urbanista Stads grundare Catharina Migell och Klara Jonsson tecknade den 17 augusti ett samarbetsavtal med Goudappels direktör Jos van Kleef. Goudappel Groep utgörs av ett antal företag där de mest kända varumärkena inom Goudappel Groep är Goudappel Coffeng, och är det ledande företaget inom mobilitetsteknik i Nederländerna och DAT.Mobility som levererar IT-tjänster inom mobilitetsområdet. Företaget har funnits i över 50 år i Nederländerna och har idag av över 220 anställda i Deventer, Amsterdam, Haag, Eindhoven och Leeuwarden. https://www.goudappel.eu/ Catharina Migell och Klara Jonsson på Urbanista Stad är mycket glada över samarbetet med Goudappel Groep: ”Som ungt startup-företag kan vi nu inte bara utöka vårt målområde utan även fördjupa våra kunskaper tack vare samarbetet med Goudappel Coffeng, DAT.Mobility och annat som ingår i Goudappel Groep. Vi är övertygade om att de kunskaper och den expertis som Goudappel Groep byggt upp under många år i kombination med våra ”lokala” kunskaper och expertis kommer att leda till ett framgångsrikt samarbete.” Goudappel Groeps VD Jos van Kleef: ”I Göteborgsområdet kommer man de närmaste åren att genomföra storskaliga stadsplanerings- och infrastrukturutvecklingar, vilket innebär stora möjligheter för verksamheterna inom vårt arbetsområde. Urbanista Stad är en lämplig partner för oss, eftersom vi kan kombinera våra respektive kunskaper så att vi kan erbjuda uppdragsgivarna i Sverige optimala tjänster. Det finns mängder av möjligheter på den svenska marknaden, till exempel vad gäller parkering, kollektivtrafik, C-ITS, cykling och DAT.Mobilitys produkter. Dessutom kan vårt utlandsprogram Excellent Cities även här leda till fina samarbeten med nya och befintliga uppdragsgivare. Och detta passar som handen i handsken i den utlandsstrategi som vi redan tidigare har stakat ut.” Goudappel Groep har även minoritetsandelar i MAPtm och NDC Nederland i Nederländerna. På den belgiska marknaden har de ett strategiskt partnerskap, och en minoritetsandel, i företaget MINT NV.