Urbanista certifierat enligt ISO-standard

Under hösten 2021 och våren 2022 har Olof Lundstedt och Johanna Lindberg lett vårt interna arbete med att utveckla vårt verksamhetssystem. Det har varit en intressant resa då vi har haft tillfälle att diskutera vad som är viktigt i vår verksamhet, vad som gör skillnad för våra kunder och våra medarbetare. Och inte minst, hur vi håller ordning, följer upp och förbättrar genom våra verksamhetsprocesser. Nu i juni 2022 kan vi sätta upp vårt efterlängtade certifikat på väggen, och fortsätta arbeta med kvalitets- och miljöfrågorna integrerade i vår verksamhet.