Till minne av Catharina Migell

Med stor sorg meddelar vi att vår kontorschef och vän, Catharina Migell, har avlidit efter en kortare tids sjukdom.

Catharina grundade Urbanista tillsammans med Klara Jonsson år 2016 och har sedan dess varit en stabil sammanhållande kraft i verksamheten. Med sin gedigna chefserfarenhet, utpräglade ordningssinne och förmåga att se varje medarbetares behov har hon skänkt trygghet till gruppen. Hon har spelat en nyckelroll i utvecklingen av Urbanistas prestigelösa företagskultur och har starkt bidragit till att utveckla företaget till sin nuvarande form och marknadsposition.

Den bestämda övertygelsen att städer kan bli bättre fanns med Catharina genom hela hennes karriär där hon arbetade med komplexa projekt, ofta i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen och med tyngdpunkt inom trafik och mobilitet. Hennes gedigna tekniska kunnande kompletterade hon med mångårig praktisk erfarenhet. Vi, och våra kollegor i branschen, har förlorat en enastående kompetent och engagerad kollega och vän.

Urbanista kommer att förvalta Catharinas arv genom att fortsätta verka för bättre städer och mer samverkan genom större prestigelöshet i samhällsbyggnadsprocessen. Vår vd Klara Jonsson driver med hjälp av våra kompetenta medarbetare verksamheten vidare.

Visa gärna ert deltagande i sorgen genom att ge en gåva till Cancerfondens verksamhet.
https://www.cancerfonden.se/stod-oss/ge-en-minnesgava