Nytt ramavtal för Trafikverket

Tillsammans med Goudappel har Urbanista Stad blivit tilldelade Trafikverkets ramavtal för konsulttjänster inom ITS/digitalisering av vägtransportsystemet nationellt och internationellt. ITS innebär att nyttja informations- och kommunikationsteknik för tjänster och applikationer inom transportområdet.

Vi ser fram emot möjligheten att jobba mer tillsmannas med våra kollegor på Goudappel.