Medarbetare

Catharina_Migell

Catharina Migell

Grundare / Trafik- & stadsutvecklare
catharina.migell@urbanistastad.se
Direkt: 031 13 08 41
Mobil: +46 (0) 738 28 55 22

Klara_Jonsson

Klara Jonsson

Grundare / VD / stadsutvecklare
klara.jonsson@urbanistastad.se
Direkt: 031 13 08 42
Mobil: +46 (0) 702 51 96 20

Andre_Berggren_ny

André Berggren

Planeringsarkitekt FPR/MSA
andre.berggren@urbanistastad.se
Mobil: +46 (0) 730 21 68 53

Anna_Uhrbom

Anna Uhrbom

Planeringsarkitekt FPR/MSA
anna.uhrbom@urbanistastad.se
Mobil: +46 (0) 724 54 08 21

Olof_12001

Olof Lundstedt

Geograf
olof.lundstedt@urbanistastad.se
Mobil: +46 (0) 761 96 57 12

Linnea kontaktuppg

Linnéa Arvidsson

Konsult stadsutveckling och mobilitet
linnea.arvidsson@urbanistastad.se
Mobil: +46 (0) 704 61 77 28

Johanna Lindberg

Sakkunnig/konsult mobilitet
Johanna.lindberg@urbanistastad.se    
Mobil: +46 (0) 073 539 48 86        

Sara Nylander

Planarkitekt MSA

sara.nylander@urbanistastad.se   

Mobil: +46 (0) 076 311 05 34