Kontakt Väst

Vi tillhör Urbanista Stad i Väst

Klara Jonsson

VD, konsult inom stadsutveckling
070-251 96 20
klara.jonsson@urbanistastad.se 

Johanna Lindberg

Chef affärsområde mobilitet,
konsult inom mobilitet
073-539 48 86
johanna.lindberg@urbanistastad.se 

Olof Lundstedt

Konsult inom stadsutveckling och mobilitet
076-196 57 12
olof.lundstedt@urbanistastad.se  

Maja Sjöstedt

Konsult inom stadsutveckling och mobilitet
073-509 19 25
maja.sjostedt@urbanistastad.se  

André Berggren

Chef affärsområde planering & fastighetsutveckling, planeringsarkitekt
073-021 68 53
andre.berggren@urbanistastad.se 

Anna Uhrbom

Planeringsarkitekt FPR/MSA
072-454 08 21
anna.uhrbom@urbanistastad.se