Sveriges första havsplaner på samråd

Nu är det dags för samråd om Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. André Berggren från Urbanista har varit med i arbetet med framtagandet havsplanerna. Samrådet pågår under sex månader, mellan 15 februari och 15 augusti.

Arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner för svenska vatten har pågått tre år. I december 2016 presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) de första skisserna. Under 2017 hade HaV dialog med över 150 organisationer, kommuner och myndigheter som berörs och fick då många frågor och förbättringsförslag. Flera av dessa finns med i de förslag till havsplaner som skickas ut på samråd till myndigheter, kommuner, regionala organ, bransch- och intresseorganisationer.

Läs mer om HaV:s förslag till havsplaner för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken