Nytt uppdrag: Planeringsstöd på HaV

André Berggren arbetar sedan oktober 2017 som planeringsstöd på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, med arbetet att utveckla havsplaner.

Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska HaV ta fram tre förslag till havsplaner. De statliga havsplanerna ska ange den mest lämpliga användningen av havet och ska vara baserade på en ekosystemansats. Förslagen till havsplaner omfattar Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Under hösten 2017 ska förslagen bearbetas och utvecklas. HaV ska därefter gå ut på samråd med omarbetade förslag i februari 2018. Uppdragets syfte är att stödja och bidra till bearbetning och utveckling av förslagen till havsplaner inför det kommande samrådet.

Länk till Havs- och vattenmyndighetens hemsida om havsplanering

https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/havsplanering.html